” data-medium-file=”https://i2.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong-bang- 01.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i2.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien -hieu-qua-va-cong-bang-01.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/ 2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong-bang-01.jpg?resize=150%2C150&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/riclix.com/wp -content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong-bang-01.jpg?resize=85%2C85&ssl=1 85w, https://i2.wp.com/ riclix.com/wp-content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong-bang-01.jpg?resize=80%2C80&ssl=1 80w, https://i2 .wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong-bang-01.jpg?resize=50%2C50&ssl=1 50w, https://i2.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong-bang-01.jpg?zoom=3&resize= 80%2C80&ssl=1 240w” data-lazy-sizes=”(max-width: 80px) 100vw , 80px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2020/06/danh-gia-nhan-vien-hieu-qua-va-cong- bang-01.jpg?resize=80%2C80&ssl=1&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ />

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?fit=300%2C120&ssl= 1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?fit=1024%2C410&ssl =1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?w=1200&ssl= 1 1200w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?resize=300%2C120&ssl=1 300w, https: //i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?resize=1024%2C410&ssl=1 1024w, https://i1.wp .com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?resize=768%2C307&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/Riclix. vn/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?resize=260%2C104&ssl=1 260w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content /uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?resize=50%2C20&ssl=1 50w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/ 08/xay-dung-he-thong-l uong.jpg?resize=150%2C60&ssl=1 150w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/Riclix. vn/wp-content/uploads/2019/08/xay-dung-he-thong-luong.jpg?fit=1200%2C480&ssl=1&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP ///yH5BAEAAAAALAAAAAAAAAAAAIBRAA7″ />

5 steps to build your own 3P salary system

✅What is 3P salary?

3p salary is a salary system that stipulates that employees’ income is paid based on 3 basic factors:

Pay for Position – Based on job value assessment and market salary level for that type of position and job value. Usually the position will determine the salary bracket of the position holder.Pay for Person (Pay for ability and personal factors) – Based on the employee’s ability and scarcity in the market. Usually Competence determines the salary level of employees.Pay for Performance – Based on personal achievement and business performance. Currently, many businesses use KPIs to evaluate the achievements or work results of employees.

Watching: What is 3p

What is the benefit of paying 3p salary?

Applying the 3p salary method, employees will be paid in accordance with their influence and contributions to the company. In addition, this salary system will help businesses attract and retain employees and encourage employees to improve work productivity. Different from the old way of paying – paying based on qualifications, work experience, ignoring the productivity and real capacity of employees – the 3p salary system will create fairness in the business, eliminating factors sentimentality and bias. Some specific benefits include:

3P ensures internal fairness: emotional factors or personal bias will be eliminated, making salary norms more fair. 3Ps help business owners feel not “hole” when paying employees. Human resources feel satisfied because they receive a salary that is commensurate with their efforts. Balancing the competitiveness of the market: Applying 3P, businesses will create a fair, reasonable and worthy salary calculation standard. with the dedication of employees on the common ground of the market economy. This increases employees’ attachment to the business because they are guaranteed benefits in terms of salary and bonus, helping businesses retain talents and attract labor. It is an important lever to promote individual development. development, increase productivity for the organization: 3P encourages employees to focus on work quality, contributing to reducing as much as possible unnecessary risks and risks for businesses to increase labor productivity, businesses achieve strategies, increase the level of cohesion between employees and the company.

✅5 steps to self-build a 3P salary system

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?fit=300%2C157&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?fit=1024%2C536&ssl=1″ class=”wp-image-10227 jetpack-lazy-image” src=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=700%2C366&ssl=1″ alt=”5 bước xây dựng lương 3p” width=”700″ height=”366″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=1024%2C536&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=300%2C157&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=768%2C402&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=260%2C136&ssl=1 260w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=50%2C26&ssl=1 50w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=143%2C75&ssl=1 143w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=960%2C502&ssl=1 960w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=917%2C480&ssl=1 917w, https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?w=1200&ssl=1 1200w” data-lazy-sizes=”(max-width: 700px) 100vw, 700px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/riclix.com/wp-content/uploads/2019/08/5-buoc-xay-dung-luong-3p-01.jpg?resize=700%2C366&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>5 bước xây dựng lương 3p

READ MORE  What is the phrasal verb with look back, the meaning of the word look back

Bước 1:Thiết kế cơ cấu tổ chức và chức năng, mô tả công việc

Việc tinh chỉnh cơ cấu tổ chức là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất và khó khăn nhất khi xây dựng hệ thống lương 3P – tương ứng với chữ P đầu tiên – Position. Việc chuẩn hóa cơ cấu tổ chức cần bắt đầu từ việc xác định chiến lược của doanh nghiệp, rà soát cơ cấu tổ chức hiện tại. Nếu cơ cấu tổ chức không chuẩn sẽ dẫn tới nhiều khó khăn và thiếu công bằng khi xây dựng hệ thống lương 3p.

Làm rõ chiến lược kinh doanh hoặc định hướng chiến lượcChuẩn hóa cơ cấu tổ chức trên cơ sở chuỗi giá trị của doanh nghiệpChuẩn hóa hệ thống chức danh, giá trị công việc (JE) và mô tả công việc (JD) trên cơ sở phân bổ các chức năng của doanh nghiệpXác định được cấp bậc lương và dải lương của các vị trí chức danh

Bước 2: Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân

Kết quả đánh giá năng lực đáp ứng chứ P thứ 2 – Person. Tùy vào mỗi doanh nghiệp sẽ xây dựng hệ thống đánh giá năng lực với các chỉ tiêu phù hợp. Hầu hết doanh nghiệp sẽ đánh giá định kỳ để xét lại sự thăng tiến của nhân viên và từ đó ảnh hưởng tới hệ số lương. Một trong các phương pháp phổ biến là đánh giá dựa trên phương pháp khung năng lực.

Để xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cá nhân, cần thực hiện các bước sau:

Xây dựng từ điển năng lựcXây dựng khung năng lực cho các vị tríĐánh giá năng lực cá nhân theo khung năng lực của vị tríTổng hợp kết quả đánh giá, làm đầu vào cho kế hoạch đào tạo, chiến lược nhân sự và trả lương 3P.

Kết quả đánh giá năng lực cá nhân, hay % đáp ứng yêu cầu năng lực của vị trí, được sử dụng để xác định bậc lương của nhân viên trong khung lương, tùy theo quy định của quy chế lương.

Việc đánh giá năng lực có thể thực hiện bằng Excel đối với các doanh nghiệp có số lượng nhân sự vừa phải. Nhưng các công ty lớn, tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng với số lượng nhân sự lên tới 500, thậm chí hàng ngàn người khó có thể tổ chức đánh giá năng lực bằng file Excel. Những tập đoàn, ngân hàng lớn như vậy cần phần mềm đánh giá năng lực.

READ MORE  What is On-Site Import and Export, On-Site Export Procedures

Bước 3: Xây dựng hệ thống KPI và đánh giá kết quả công việc cá nhân

Thiết kế bản đồ chiến lượcXây dựng BSC công tyPhân bổ và xây dựng KPI các bộ phậnPhân bổ và xây dựng KPI cho các vị trí chủ chốtXây dựng quy chế đánh giá kết quả

Xây dựng hoặc chuẩn hóa hệ thống KPI là chữ P thứ 3: Performance. Khác với yếu tố P position mang tính dài hạn và không thay đổi nhiều theo thời gian, Chữ P thứ 3 – Performance là giá trị sẽ thay đổi theo tháng khi tính lương cho người lao động trong doanh nghiệp. Tùy theo quỹ lương và quy định của mỗi doanh nghiệp mà hệ số nhân thay đổi, dẫn đến giá trị lương kết quả sẽ thay đổi. (VD hoàn thành 90 – 95% KPI cá nhân thì hệ số nhân của lương là 1.2). Đọc thêm về phương pháp tính lương theo KPI cơ bản.

Thông thường, việc đánh giá KPI chỉ có thể thực hiện ở cuối kỳ đánh giá, mà thường là quý do nhiều chỉ tiêu KPI khó đo được theo tháng. Do đó, mặc dù thiết kế xong, lương kết quả phải chờ đến cuối quý đầu tiên mới có thể tính được. Vì vậy, cuối các tháng, có thể doanh nghiệp phải tạm trả một mức lương kết quả và quyết toán vào cuối quý.

Xem thêm: Lệnh cắt lỗ below ( what is a trailing stop ? 6 effective trading strategies with trailing stop

Tracking KPIs for large businesses is not easy because it needs data from many different sources such as Production, Sales, and Accounting. Therefore, if you manually track it, it will take a lot of time to calculate the KPI results. The good news is that KPI software, with built-in APIs, can help businesses calculate KPI performance results quickly through automatic data retrieval from other software.

Step 4: Building a framework system, salary levels and salary regulations

After standardizing the above 3 factors, the enterprise will design a salary system according to the 3P method. This includes the following tasks:

Develop a set of criteria for assessing work value. Job evaluation criteria can be developed according to HAY or Mercer.Assessment of work value.Design framework system, salary level. Outline salary regulations.

Step 5: Apply and correct

Salary grading for individuals Make a spreadsheet illustrating the use of the salary fund and salary regulations Completing the salary regulations Make a plan to switch to the new system (if necessary)

The above systems need to be agreed upon and promulgated after being built. After promulgating the new salary regulation, the Human Resources Department must calculate the employee’s salary according to the new regulations and system, and calculate the first month’s salary after applying the regulations.

READ MORE  What Is Graduation in English, Learn More About Graduation Projects

Any option requires a trial period to verify its suitability when applied in practice. The salary system always needs to be updated and renewed from time to time as well as a team of experienced management to ensure the most effective operation.

However, not all businesses have successfully applied the 3P Salary System successfully. While it is undeniable that the 3P Payroll System is an excellent tool professionally organized, operated by experienced managers and capable of evaluating employee performance based on data data.

For large enterprises that have been in operation for many years, the application of 3Ps to replace the old salary system must be very cautious because it easily puts businesses in “dangerous situations”. Because large enterprises often have a very complex organizational size, many departments, many job positions and a unique way of paying. When putting the 3p system in, it is easy to get confused, causing confusion in the amount and endangering the business.

In the absence of experts in the field, businesses can consider hiring reputable 3P salary construction and deployment consultants in the market to standardize and deploy for their business. That helps to minimize risks for businesses as well as plan effective plans and train the deployment team later. One of the most prestigious units in Vietnam currently in management consulting and consulting on building 3p salary system is OCD with nearly 20 years of experience in the field of management consulting.

✅ digiiC&B salary calculation software – built according to 3P salary method

digiiC&B Salary software is built according to 3P method, closely linked with the components of riclix.com digiiMS including Organizational Structure, KPI and Capacity Assessment and Personnel Information.

digiiC&B supports businesses in allocating salary funds that are closely linked to the strategic goals and value chain of the business. With automatic spreadsheets, digiiC&B payroll software will effectively support the design and adjustment of the system, and calculate details for each employee.

Using an advanced and modern 3P system will help businesses attract and keep talents in the business by creating fairness, encouraging work efficiency due to remuneration commensurate with employees’ contributions.

See also: Ultimate Shippuden: Ninja Impact Storm Apk For Android, Ultimate Ninja Blazing

digiiC&B salary software is designed to be flexible to use, easy to adjust policy variables. Therefore, digiiC&B salary software helps businesses easily set up a compensation system according to the 3P method or another variation. The software supports the integration, automatically updating the input and calculation, simplifying the calculation process.

Main features of the software:

Salary budget planningDesigning salary framework and tiering systemsSetting compensation policiesSetting up salary spreadsheetsMaking/Approving monthly payrollsComplete income reportsDetails of employee income Payslips Connecting KPIs and results of capacity assessmentConnecting Portal